Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen – różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do kultury – modelowe rozwiązania polskie i norweskie

Informacje o projekcie

Projekt “Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen – różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do kultury – modelowe rozwiązania polskie i norweskie” to współpraca czterech zaangażowanych społecznie bibliotek:

 • Biblioteki Miejskiej w Łodzi – lidera projektu,
 • Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni,
 • Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie,
 • Bergen Offentlige Bibliotek.

W każdym mieście zaplanowany jest szereg działań skierowanych do mieszkańców miast, migrantów i grup wykluczonych, w trakcie trwania projektu zostaną zorganizowane m.in.

 • spotkania,
 • wielokulturowe spacery z obcojęzycznymi przewodnikami,
 • zajęcia z języka polskiego dla dzieci i dorosłych,
 • cykliczne porady dla migrantów,
 • pikniki rodzinne,
 • warsztaty artystyczne i kulinarne,
 • projekcje filmowe.

Dodatkowo w trakcie projektu zostaną zakupione książki obcojęzyczne oraz podręczniki do nauki języka polskiego.
Naszym celem jest pokazanie bibliotek otwartych dla każdego, wolnych od uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji. Zależy nam, aby biblioteka była miejscem, w którym migranci będą mogli uzyskać konkretną pomoc zarówno w formie prawnej, ale także mniej formalnej.

2022 Copyright by Biblioteka dla każdego © Design & Created by Creative Flow |