Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen – różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do kultury – modelowe rozwiązania polskie i norweskie

Cele i założenia projektu

Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen – różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do kultury – modelowe rozwiązania polskie i norweskie

realizowany w ramach Działania 2 Programu Kultura finansowanego z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Projekt jest realizowany przez Bibliotekę Miejską w Łodzi, Miejską Biblioteką Publiczną w Gdyni, Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie oraz Bergen Offentlige Bibliotek.

Zakłada szerokie badania publiczności oraz szkolenia dla kadry bibliotek. W każdym mieście zaplanowano także szereg działań skierowanych do mieszkańców miast m.in. pikników rodzinnych, warsztatów artystycznych czy projekcji filmowych; migrantów i grup wykluczonych takich jak cykliczne porady prawne, warsztaty kulinarne, zajęcia z języka polskiego dla dzieci i dorosłych czy wielokulturowe spacery z obcojęzycznymi przewodnikami.

W trakcie projektu zostaną zakupione książki w językach migrantów oraz podręczniki do nauki języka polskiego.

 

Głównym celem projektu jest tworzenie bibliotek otwartych dla każdego, wolnych od uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji. Biblioteka to miejsce, w którym migranci będą mogli uzyskać konkretną pomoc zarówno w formie prawnej, ale także mniej formalnej – pełniąc funkcję pomostu do integracji kulturowej.

W trakcie realizacji projektu w efekcie wspólnych prac wszystkich partnerów powstaną nowoczesne strategie rozwoju, w oparciu o badania zostaną wypracowane modelowe rozwiązania nie tylko dla partnerów projektu, ale także do wykorzystania przez inne biblioteki w kraju i zagranicą.

2022 Copyright by Biblioteka dla każdego © Design & Created by Creative Flow |