Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen – różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do kultury – modelowe rozwiązania polskie i norweskie

Obowiązek informacyjny

Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.informujemy, że:

 1. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania Administratorem danych osobowych jest Biblioteka Miejska w Łodzi, 91- 415 Łódź, Plac Wolności 4, e-mail: sekretariat@biblioteka.lodz.pl tel. + 48 42 231 59 51.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Bibliotece Miejskiej w Łodzi: 91-415 Łódź, Plac Wolności 4, e-mail: daneosobowe@biblioteka.lodz.pl., tel. +48 42 231 59 51.
 3. strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze
 4. Pana/Pani dane osobowe, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze
 5. Zakres przetwarzanych danych obejmuje adres IP.
 6. Na Pani/Pana danych osobowych będą wykonywane następujące operacje: wgląd,
 7. przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne dla zrealizowania prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora Danych.
 8. zgoda na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolna.
 9. każdemu przysługuje prawo do:
 • dostępu do jego danych,
 • sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • bycia zapomnianym uwzględniając przepisy nadrzędne dotyczące minimalnego okresu przechowywania dokumentów;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie.
 1. dane osobowe nie będą transferowane do państwa trzeciego;
 2. dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu lat od przyjęcia raportu końcowego Projektu zgodnie z podpisana Umową finansową.
 4. dane osobowe nie podlegają profilowaniu.
2022 Copyright by Biblioteka dla każdego © Design & Created by Creative Flow |