Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen – różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do kultury – modelowe rozwiązania polskie i norweskie

Biblioteka Miejska w Łodzi

Biblioteka Miejska w Łodzi to największa instytucja kultury w Łodzi oraz największa sieć biblioteczna w Polsce. Realizuje wiele projektów międzynarodowych, reprezentując biblioteki polskie za granicą, bierze udział w licznych konferencjach i projektach na arenie międzynarodowej.

Zespół Biblioteki Miejskiej w Łodzi stale pracuje nad unowocześnieniem usług i dostosowaniem oferty bibliotek do potrzeb współczesnych odbiorców. W ponad 60. filiach organizowane są wydarzenia kulturalne i edukacyjne takie, jak spotkania autorskie, imprezy literackie, wystawy, koncerty, warsztaty czy kursy.

W Łodzi za sprawą Biblioteki stanęła pierwsza w Polsce samoobsługowa wypożyczalnia książek, dostępna dla każdego czytelnika 24 godziny, 7 dni w tygodniu.

Biblioteka Miejska w Łodzi dba także o kadrę pracującą w filiach.  Organizuje kursy i szkolenia, poszerzające kompetencje pracowników. Warsztaty dają możliwość tworzenia ciekawej oferty, która jest jednocześnie promocją instytucji. W trakcie jednego z ostatnich szkoleń pracownicy stworzyli m.in. grę miejską na smartfony dla swoich czytelników.

www.biblioteka.lodz.pl

2023 Copyright by Biblioteka dla każdego © Design & Created by Creative Flow |