Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen – różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do kultury – modelowe rozwiązania polskie i norweskie

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt “Biblioteka dla każdego” 20-21 października

Projekt „Biblioteka dla każdego. Łódź, Gdynia, Kraków, Bergen – różne miasta, wspólna idea. Zwiększenie dostępu do kultury – modelowe rozwiązania polskie i norweskie” zbliża się do końca. Nadchodzi czas podsumowań, prezentacji wyników badań i wymiany zdobytych doświadczeń

Zapraszamy na dwudniową konferencję, która odbędzie się w dniach 20-21 października we wnętrzach jednego z najważniejszych obiektów architektonicznych Łodzi – kompleksu EC1.  

Zaplanowane przez nas wykłady i panele dyskusyjne poświęcone będą szeroko rozumianej tematyce tworzenia bibliotek otwartych dla każdego, wolnych od uprzedzeń, stereotypów i dyskryminacji. Podczas sesji spróbujemy też odpowiedzieć na pytania i wspólnie wypracować rozwiązania, które pomogą sprostać najbardziej istotnym wyzwaniom stojącym przed instytucjami kultury w następstwie kryzysów migracyjnych oraz dynamicznych przemian kulturowych, społecznych i światopoglądowych. 

Wszystkim wystąpieniom przysłuchiwać się będzie sketchnoterka Dorota Kostowska, która na bieżąco będzie tworzyć notatki wizualne.   

W pierwszym dniu konferencji zaplanowano również zwiedzanie wybranych filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi, podczas którego uczestnicy będą mieli wyjątkową okazję zajrzeć za kulisy pracy największej sieci bibliotek w Polsce.

Do udziału w konferencji zachęcamy nie tylko bibliotekarzy i pracowników bibliotek, ale też innych przedstawicieli środowiska kultury i edukacji.

Rejestracji dokonywać można do 10 października pod linkiem: https://www.bibliotekadlakazdego.pl/formularz/

Śledźcie aktualizacje na naszej stronie. Będziemy na bieżąco informować o kolejnych szczegółach dotyczących programu i prelegentów. 

Udział w konferencji jest bezpłatny.


PROGRAM KONFERENCJI „BIBLIOTEKA DLA KAŻDEGO”

 

Dzień 1 (20.X.) : Prezentacja badań i panel dyskusyjny Migranci/biblioteka

9.15-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-10.15 Inauguracja konferencji – prowadzenie Krystian Malinowski (Biblioteka Gdynia) i dyrektorzy placówek biorących udział w projekcie

10.15-10-40 Prezentacja raportu końcowego z badania publiczności – nie-użytkowników bibliotek oraz migrantów i przedstawicieli mniejszości etnicznych i narodowych – Biuro Badań Społecznych Question Mark

10.40-11.05 Prezentacja prototypów usług Service Jam  z wprowadzeniem do metody projektowania w oparciu o potrzeby użytkowników – Agnieszka Mróz

11.05-11.10 Podsumowanie sesji

11.10-11.40 Przerwa kawowa

11.40-13.20 Panel dyskusyjny Po co migrantom biblioteka? – prowadzenie dr Natalia Królikowska (Biblioteka Miejska w Łodzi)

Po co migrantom biblioteka? Widok z perspektywy migranta – panel z udziałem przedstawicieli migrantów z Łodzi, Gdyni i Krakowa

Po co migrantom biblioteka? Jak z perspektywy samorządu biblioteka może pomóc w integracji nowych mieszkańców – panel z udziałem przedstawicieli samorządu

Po co migrantom biblioteka? Migranci jako nowa grupa odbiorców bibliotek – korzyści i wyzwania – panel z udziałem przedstawicieli bibliotek

13.20-13.25 Podsumowanie panelu – prowadzenie Krystian Malinowski, Biblioteka Gdynia

13.25-13.50 Charakterystyka bibliotek w Norwegii. Dobra praktyka: strategia i przykłady działań dla migrantów w Bergen –  Bergen Offentlige Bibliotek

13.50-14.00 Podsumowanie pierwszego dnia konferencji – prowadzenie Krystian Malinowski, Biblioteka Gdynia

14.00-15.00 Lunch

15.15 Zwiedzanie wybranych filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi (dla chętnych)

——————

Dzień 2 (21.X.): Biblioteka bez barier i ograniczeń

9.00-9.30 Rozmowy kuluarowe przy kawie

9.30-9.35 Rozpoczęcie drugiego dnia konferencji – prowadzenie Krystian Malinowski, Biblioteka Gdynia

9.35-10.00 Dogadać się z obcym, czyli wyzwania różnorodności  dr Natasza Kosakowska-Berezecka

10.00-10.30 Dobre praktyki i doświadczenia z realizacji projektu „Biblioteka dla każdego” – prezentacja działań – zespół polskich partnerów projektu

10.30-10:50 Dyskusja, pytania z sali – moderowanie Krystian Malinowski, Biblioteka Gdynia

10.50-11.00 Podsumowanie sesji

11.00-11.30 Przerwa kawowa

11.30-13.30 Sesja Biblioteka otwarta, czyli jaka?  – prowadzenie Agnieszka Bubka-Sagan, Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Biblioteka neutralna czy zaangażowana – prof. Paweł Frelik, Ośrodek Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego

Trudne tytuły, trudne wybory – dr Magdalena Paul, Katedra Badań nad Bibliotekami i Innymi Instytucjami Kultury Uniwersytetu Warszawskiego

Ach ta współczesna młodzież! Odmienność w bibliotece – mgr Helena Magdalena Krauze

Przymus czytania – dr Natalia Królikowska, Biblioteka Miejska w Łodzi

Inkluzja, nie iluzja – Sylwia Kowalska, Jan Gawroński (samorzecznik), Fundacja Autism Team

13.30-14.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji – prowadzenie Krystian Malinowski, Biblioteka Gdynia

14.00-15.00 Obiad

Zakończenie


Formularz rejestracji: https://www.bibliotekadlakazdego.pl/formularz/ 


Prelegenci:

Natalia Królikowska dr Natalia Królikowska  doktor nauk humanistycznych w dziedzinie literaturoznawstwa; animatorka kultury, krytyczka literacka, wykładowczyni i kierowniczka Biblioteki Wolność Biblioteka Miejska w Łodzi
Paweł Frelik dr Paweł Frelik Profesor uczelni w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi również Pracownię Tekstów i Mediów Spekulatywnych. Naukowo zajmuje się kulturami spekulatywnymi i współczesnymi mediami audiowizualnymi oraz ich politycznością. Prezes International Association for the Fantastic in the Arts (USA). W 2017 był pierwszym nie-anglojęzycznym laureatem Thomas D. Clareson Award za działalność na rzecz badań nad science fiction.

Ośrodek Studiów Amerykańskich
Uniwersytetu Warszawskiego
Helena Magdalena Krauze mgr Helena Magdalena Krauze Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (dwie specjalności: psychologia kliniczna oraz psychologia społeczna). Ukończyła 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej CBT w Warszawie oraz podyplomowe studia Stosowana Analiza Zachowania na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Wiele lat pracowała w przedszkolach, publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie zajmowała się diagnozą i terapią dzieci, młodzieży i rodziców oraz prowadziła warsztaty dla rodziców i dzieci. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. Zdzisława Bizonia. 

 
Dorota Kostowska Dorota Kostowska Trenerka, facylitatorka graficzna, specka od webinariów, a z wykształcenia socjolożka. Właścicielka EduLab – firmy, w której – jak w laboratorium – sprawdza, bada, eksperymentuje z różnymi formami edukacyjnymi.  EduLab
Joanna Pacula

Absolwentka historii kultury na Uniwersytecie w Oslo i bibliotekarstwa na Oslo Met. Obecnie studiuje komparatystykę na Uniwersytecie w Bergen. Zajmowała się miedzy innymi mediacją sztuki i historii w instytucjach kultury takich jak Ekebergparken, Oslo Museum i Kunstnernes Hus w Oslo. Od 2021 roku pracuje w Publicznej Bibliotece w Bergen, w której jest liderką teamu promocji literatury.

Bergen Offentlige Bibliotek
Kjersti Egge

Absolwentka kulturoznawstwa. Ma lata doświadczenia w pracy resocjalizacyjnej, w tym bibliotece więziennej. Obecnie pracuje w filii Laksevåg, która podlega Publicznej Bibliotece w Bergen. Kjersti jest, z ramienia biblioteki, koordynatorką działan ICORN – instytucji zrzeszającej miasta, które udzielają azylu pisarzom i artystom prześladowanym za swoją twórczość.

Bergen Offentlige Bibliotek
Mariell Wilhelmsen Vågen 

Jest bibliotekarką w dziale dziecięcym w głównej bibliotece w Bergen i w filii biblioteki w Loddefjord. Mariell jest także liderką teamu zajmującego się aktywnościami integracyjnymi i ma nadzór nad działem  książek dwujęzycznych dla dzieci. Z wykształcenia jest nauczycielką przedszkolną ze specjalizacją w pedagogice międzykulturowej i nauczaniu cyfrowym.

Bergen Offentlige Bibliotek
dr Magdalena Paul

Dr Magdalena Paul, absolwentka Wydziału Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii oraz Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, a także Podyplomowych Gender Studies IBL PAN, wykładowczyni WDIB UW. Autorka monografii Wpływ społeczny bibliotek publicznych: badanie użytkowników bibliotek w województwie mazowieckim, współautorka  Jak czytają Polacy (2016) i Z biblioteką czy bez? Badanie nieużytkowników biblioteki (2020), a także szeregu artykułów naukowych na temat wpływu społecznego bibliotek, kompetencji informacyjnych i praktyk czytelniczych.

Katedra Badań nad Bibliotekami
i Innymi Instytucjami Kultury
Uniwersytetu Warszawskiego

 


O EC1

Zespół budynków dawnej Elektrowni Łódzkiej jest jednym z najważniejszych obiektów architektonicznych w centrum miasta. Obecnie działa tu instytucja kultury prowadzona przez Miasto Łódź i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nazwą „EC1 Łódź — Miasto Kultury” w Łodzi.

Zrewitalizowany i rozbudowany kompleks EC1 pełni funkcje kulturalno-artystyczne oraz edukacyjne. Jednocześnie stanowi ważny element Nowego Centrum Łodzi, łącząc tendencje architektoniczne z początku ubiegłego stulecia oraz nowoczesnego nurtu postindustrialnego. W założeniu EC1 to przestrzeń otwarta dla artystów różnych dziedzin i przystosowana do twórczości indywidualnej, warsztatów oraz imprez grupowych, z wymaganą do tego celu infrastrukturą. EC1 oferuje wydarzenia pozwalające mądrze i inspirująco spędzić wolny czas.
(źródło: ec1lodz.pl)

EC1

 

2022 Copyright by Biblioteka dla każdego © Design & Created by Creative Flow |